اخبار

تبریک و تقدیر حضوری فرماندار از نیروی انتظامی شهرستان سنندج

محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج طی جلسه ای صمیمانه در فرماندهی انتظامی شهرستان سنندج ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی از زحمات شبانه روزی و بی دریغ سرهنگ اکبری فرمانده اتظامی شهرستان و پرسنل زحمتکش ایشان تقدیر و تشکر نمود.
تبریک و تقدیر حضوری فرماندار از نیروی انتظامی شهرستان سنندج
فرماندار سنندج ضمن حضور در محل فرماندهی انتظامی شهرستان هفته ناجا را تبریک و از زحمات شبانه روزی و بی دریغ سرهنگ اکبری فرمانده اتظامی شهرستان،معاونین و سایر پرسنل زحمتکش ایشان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تقدیر و تشکر نمود.

بازدید [ 1674 ]
برچسب ها