گزارشات تصویری

تجلیل فرماندار سنندج از کارمند پیشکسوت و تلاشگر دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری سنندج

تجلیل فرماندار سنندج از کارمند پیشکسوت و تلاشگر دبیرخانه کمیسیون ماده صد شهرداری سنندج