اخبار

فرماندار شهرستان سنندج

ترویج و تشویق کتاب خوانی از کتابخانه ها تا اتوبوس های شهری

فرماندار شهرستان سنندج در مجمع امور کتابخانه های عمومی شهرستان ، بر تشویق کلیه آحاد جامعه به کتاب خوانی تاکید کرد.
ترویج و تشویق کتاب خوانی از کتابخانه ها تا اتوبوس های شهری

مجمع امور کتابخانه های عمومی شهرستان سنندج به ریاست فرماندار و با حضور اعضای مجمع در کتابخانه عمومی شهید مطهری سنندج برگزار شد.فرماندار شهرستان سنندج در این جلسه عنوان کرد: در تاریخ فرهنگی شهرستان سنندج نویسندگان وتاریخ نگاران بزرگی بوده اند که با نوشتن نسخ خطی کمک های فراوانی به تاریخ، فرهنگ و هنر شهرستان و استان کرده اند و کتابخانه ها موظف به حفظ و حراست از این گنجینه های فرهنگی با ارزش برای نسل های آینده می باشند.محمد ابراهیم زارعی افزود: ظهور تکنولوژی های جدید، اینترنت و دنیای مجازی باعث رکود در چاپ و نشر کتاب شده است، لذا با حفظ نوشته ها و آثار قدیمی باید موضوع وکاربرد کتابها به روز شود تا بتواند نیاز مخاطبان خود را برآورده نماید.

زارعی با اشاره به اهمیت آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ کتاب خوانی و تاثیر مستقیم بر روی ساختار و آموزش بهتر فرهنگ در گروه های سنی پایین گفت: چاپ کتاب های کودک و نوجوان برای گروه های سنی باحفظ جذابیت های مربوطه برای مخاطبان مورد نظر خود باید در آموزش و ترویج فرهنگ اجتماعی گام بردارند تا در آینده از بسیاری معضلات اجتماعی جلوگیری شود.

فرماندار شهرستان سنندج از اداره کل کتابخوانه و مجموعه شهرداری خواست تا با ایجاد تمهیداتی همانند بسیاری از شهرهای کشور در اتوبوس های داخل شهرس زمینه کتابخوانه های کوچک سیار را فراهم نمایند.

بازدید [ 628 ]