گزارشات تصویری

تقدیر از معلولان توسط معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج به مناسبت روز جهانی معلولین(دوشنبه 13آذر،مجتمع فرهنگی هنری فجر)

تقدیر از معلولان توسط معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج به مناسبت روز جهانی معلولین(دوشنبه 13آذر،مجتمع فرهنگی هنری فجر)
تقدیر از معلولان توسط معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج به مناسبت روز جهانی معلولین(دوشنبه 13آذر،مجتمع فرهنگی هنری فجر)