اخبار

فرماندار سنندج در دومین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان تاکید کرد:

توجه ویژه به اوقات فراغت دانش آموزان حاشیه و روستاها

فرماندار سنندج در دومین جلسه شورای آموزش وپرورش شهرستان در سال جاری بر لزوم توجه ویژه به اوقات فراغت دانش آموزان حاشیه و روستاهای شهرستان تاکید کرد.
توجه ویژه به اوقات فراغت دانش آموزان حاشیه و روستاها

فرماندار شهرستان سنندج دردومین جلسه شورای آموزش وپرورش سال جاری شهرستان از ادارت  مرتبط  خواست، درراستای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان با ادارات آموزش و پرورش و مدارس همکاری نمایند. وی همچنین بررسی طرح اجاره فضاهای متناسب با آموزش برای جلوگیری از افزایش نرم کلاس ها به 35 نفر در مدارس حاشیه رادر اولیت کاری سال جاری دانست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سنندج: در دومین جلسه شورای آموزش وپرورش در سال جاری،  بررسی اجمالی برمصوبات جلسات گذشته وگزارش پیگیریها واقدامات انجام گرفته صورت گرفت و در ادامه دستور کار جلسه که شامل هشت بند اجرایی بود توسط دبیر شورا مطرح گردید،که با بحث و تبادل نظر اعضاء راهکارهای اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

محمد ابراهیم زارعی عنوان کرد: برای برگزاری کلاس های آموزشی وفعالیت های تابستانی از دیگر ادارات درجهت در اختیار گذاشتن فضای متناسب ومربی های آموزشی در زمینه های مرتبط فعالیت ها کمک خواهیم گرفت.

زارعی افزود:در فعالیتهای تابستانی سال جاری باید توجه ویژه ای به دانش آموزان حاشیه نشین وروستانشین شهرستان داشت، ودر این خصوص از گروه ها وسازمان های مردم نهاد مورد تایید برای کمک در این حوزه دعوت به عمل می آید.

زراعی در ادامه افزود: در خصوص کمبود فضا وجلوگیری از افزایش جمعیت کلاس های درس به دلیل کم بودن فضاهای آموزشی در نواحی حاشیه شهر باید از امروز به دنبال اجاره فضاهای متناسب با آموزش برای سال جدید تحصیلی بوده، ودرهمین خصوص از تمامی خیرین مدرسه ساز تقاضامندیم برای رفع این مشکل در کنار ما باشند.

فرماندار سنندج در پایان از نظارت های سازمان بهداشت وسلامت در مدارس سنندج تشکر کرد.

بازدید [ 716 ]