اخبار

ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس از طریق نرم افزا تلفن همراه فراهم شد

با هدف « سهولت ثبت نام داوطلبین یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی »، وزارت کشور نرم افزار ثبت نام داوطلبان را طراحی و در دسترس عموم قرار داد.
ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس از طریق نرم افزا تلفن همراه فراهم شد

داوطلبان برای دریافت این نرم افزار می توانند با مراجعه به سامانه­ی وزارت کشور به آدرس اینترنتی www.moi.ir نرم افزار را تهیه واز طریق آن اطلاعات خود را قبل از حضور در فرمانداری بارگذاری کنند.

داوطلبان پس از تکمیل پرسشنامه و ارسال اطلاعات موردنیاز ثبت نام،  « حتما می بایست با در دست داشتن اصل مدارک مورد نیاز به فرمانداری مرکز حوزه انتخاباتی خود مراجعه نموده و ثبت نام خود را تکمیل و نهایی کنند.

بازدید [ 909 ]