اخبار

جلسه ستاد بحران شهرستان سنندج با موضوع مدیریت مقابله با کرونا

پيرو جلسات ستاد كشوري و استاني ، جلسه مديريت ستاد پيشگيري،هماهنگي و فرماندهي پاسخ به بحران، معاون عمران فرماندار شهرستان سنندج از تشکیل جلسه فوری و تصویب چندین مصوبه در ستاد و ابلاغ شرح وظایف ادارات عضو خبر داد.
جلسه ستاد بحران شهرستان سنندج با موضوع مدیریت مقابله با کرونا

مولانایی اظهار داشت: هر تصمیمی که در رابطه پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا گرفته شود بدون کمک مردم اجرایی نخواهد شد.

 

 وی در ادامه استفاده از تعطیلات سال جدید را فرصتی مناسب برای قطع انتقال ویروس کرونا با سفر نرفتن و در خانه ماندن دانست

 

بازدید [ 137 ]