گزارشات تصویری

جلسه شورای اداری شهرستان سنندج، با دستور کار دهه فجر انقلاب اسلامی

جلسه شورای اداری شهرستان سنندج، با دستور کار دهه فجر انقلاب اسلامی
جلسه شورای اداری شهرستان سنندج، با دستور کار دهه فجر انقلاب اسلامی