اخبار

فرماندار سنندج در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر

حتی یک معتاد هم زیاد است

جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج با حضور فرماندار برگزار گردید.
حتی یک معتاد هم زیاد است
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج با حضور فرماندار ساعت 16 روز شنبه مورخ ششم آبان ماه در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.در این جلسه دکتر زارعی فرماندار سنندج ضمن تشکر از حضور روسای ادارات و اعضای حاضر در جلسه بر اهمیت جلسه و حضور روسای ادارات و پیگیری موارد و مصوبات تاکید نمود و ضمن ابراز خوشحالی از کاهش آمار چند درصدی معتادهای شهرستان که توسط آقای کریمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ارایه شد، گفت: حتی یه معتاد هم زیاد است و باید به جایی برسیم که حتی یک نفر هم معتاد در جامعه نداشته باشیم.ایشان همچنین بر آموزش و فرهنگ سازی در راستای پیشگیری از اعتیاد، تاکید مجدد نمود.در پایان پس از بحث وتبادل نظرات اعضای حاضر در جلسه ،مصوباتی در رابطه با پیشگیری از مصرف مواد مخدر و ترک اعتیاد و همچنین تصمیماتی در رابطه با مساعدتهای مادی و معنوی برای افراد بهبود یافته گرفته شد.

بازدید [ 2928 ]