اخبار

فرماندار سنندج در بازدید از پروژه های شهری سنندج:

حمایت همه جانبه فرمانداری از انجام پروژه های رفع ترافیک در سنندج

فرماندار شهرستان سنندج از طرحهای عمرانی شهری در حال ساخت شهرداری بازدید به عمل آورد.
حمایت همه جانبه فرمانداری از انجام پروژه های رفع ترافیک در سنندج

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سنندج:باهدف بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی سطح شهر سنندج، فرماندارشهرستان سنندج با همراهی مدیرکل سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، شهرداروشورای اسلامی شهر، از طرح های عمرانی که عمدتا پروژه های راه سازی و ترافیکی بودند بازدید به عمل آوردند.

فرماندارسنندج اظهارداشت:ترافیک از جمله مهمترین معضلات هر شهری است که این روزها به دلیل افزایش تعداد خودروها، عرض کم خیابا نها ومعابر به یکی از مهمترین چالش های مدیریت شهری تبدیل شده است که شهرداری ودیگردستگاه های اجرایی باید درراستای رفع این معضل درآینده نزدیک گامهای بزرگی بردارند و فرمانداری سنندج در راستای تحقق این اهداف از هیچ گونه حمایتی دریغ نخواهد کرد.

 

پروژهای مورد بازدید شامل :

  • پروژه اتصال بلوار کردستان به بلوارساحلی واحداث تقاطع غیر هم سطح توحید
  • احداث بلوار36متری درشهرک دگایران به طول900متردردولاین رفت وبرگشت
  • احداث بلوار30متری جهت اتصال دگایران به بلوارنظام مهندسی
  • اتصال بلواردانشجو به بلوار ذکریای رازی واحداث بلوار36متری درسه راه تانکرسازی بهاران
  • احداث فاز3بلوار24متری کمربندی آبیدر
  • احداث بلوار30متری ورودی ناحیه منفصل شهری ننله به طول 2کیلومتر وعرض30متر

 

صیدی شهردار سنندج اعتبار لازم برای تکمیل این شش پروژه عمرانی را 27میلیارد تومان اعلام کرد.

بازدید [ 675 ]