اخبار

فرماندار سنندج:

درصد بالای عضو گیری در کتابخانه های شهرستان سنندج، نشان از ارتقاء فرهنگ کتابخوانی است

محمد ابراهیم زارعی در جلسه مجمع کتابخانه های عمومی شهرستان، درصد بالای عضوگیری کتابخانه های شهرستان را نشان از ارتقا فرهنگ کتاب خوانی در سطح شهرستان دانست
درصد بالای عضو گیری در کتابخانه های شهرستان سنندج، نشان از ارتقاء فرهنگ کتابخوانی است

محمد ابراهیم زارعی در جلسه مجمع کتابخانه های عمومی شهرستان، درصد بالای عضوگیری کتابخانه های شهرستان را نشان از ارتقا فرهنگ کتاب خوانی در سطح شهرستان دانست. و از ادارات شهرستان خواست در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ کتاب خوانی تبلیغات محیطی و شاداب سازی فضای کتابخانه ها خصوصا توسط سازمان سیما و منظر شهرداری در سطح شهر اقدام نمایند .

زارعی افزود: با ایجاد بستر مناسب سرمایه گذاران و خیرین را به ساخت کتابخانه در سطح شهر و روستاها تشویق و ترغیب کنیم.

وی همچنین در راستای توسعه فرهنگی شهرستان و جلوگیری از تعطیلی نشریات محلی خرید از ناشران بومی را به کتابخانه های شهرستان توصیه کرد

بازدید [ 565 ]