اخبار

به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

دیدار فرماندار از دبستان شاهد امید کرانی

ه مناسبت ۲۲ اسفند فرماندار سنندج با دانش آموزان دبستان شاهد امید کرانی سنندج دیدار و مشکلات دانش آموزان و فضای آموزشی مدرسه را بررسی نمود.
دیدار فرماندار از دبستان شاهد امید کرانی
ه مناسبت ۲۲ اسفند فرماندار سنندج با دانش آموزان دبستان شاهد امید کرانی سنندج دیدار و مشکلات دانش آموزان و فضای آموزشی مدرسه را بررسی نمود.در این دیدار فرماندار در کلاس دانش آموزان شاهد حاضر و از نزدیک با آنان دیدار کرد.همچنین مشکلات فضای آموزشی از قبیل حیاط مدرسه و آسفالت قسمتی از آن ، کلاس های درس و پله های طبقات و مسایلی در رابطه دانش آموزان بررسی و قرار بر مرتفع نمودن آنها شد.

بازدید [ 852 ]