اخبار

راه اندازی دفاتر تسهیل گری و بسته های تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده

فرماندار سنندج از راه اندازی دفاتر تسهیل گری برای تسهیل و تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده شهر سنندج و در نظر گرفتن بسته های تشویقی برای متقاضیان،و سرمایه گذاران در بافتهای فرسوده خبر داد.
راه اندازی دفاتر تسهیل گری و بسته های تشویقی برای نوسازی بافت فرسوده
فرماندار سنندج از راه اندازی دفاتر تسهیل گری برای تسهیل و تسریع در نوسازی بافتهای فرسوده شهری و انجام امور مرتبط با شهرداری و همچنین در نظر گرفتن بسته های تشویقی برای متقاضیان،و سرمایه گذاران در بافتهای فرسوده خبر داد.
محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج در جلسه بازآفرینی شهری سنندج لزوم راه اندازی دفاتر تسهیل گری را برای صاحبان و سرمایه گذاران بافتهای فرسوده بسیار ضروری و لازم الاجرا دانست و از هر گونه مساعدت در رابطه با بسته های تشویقی شهرداری برای متقاضیان استقبال و حمایت کرد.و افزود : سعی ما بر این است برای دارندگان پلاکهای فرسوده بتوانیم تسهیلات و ساز و کار مناسب فراهم کنیم تا بتوانند درباره نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی خود اقدام نمایند.
همچنین در رابطه با جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز خصوصا در حاشیه و نواحی منفصل، به شهرداری تاکید نمود و اعلام کرد از هیچگونه کمک و مساعدتی در این زمینه دریغ نخواهیم کرد.
زارعی لزوم حضور سازمانهای مردم نهاد را در چنین جلساتی ضروری خواند و افزود سازمانهای مردم نهاد در زمینه تشکیل دفاتر تسهیلگری می توانند بسیار مفید و موثر واقع شوند.

بازدید [ 858 ]