اخبار

فرماندار:

سازماندهی معلمین برای مدارس عادلانه باشد

فرماندار سنندج در یازدهمین جلسه شورای آموزش شهرستان بر سازماندهی معلمین به صورت عادلانه در میان مدارس تاکید کرد.
سازماندهی معلمین برای مدارس عادلانه باشد

فرماندار سنندج در یازدهمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان، ضمن احترام به خدمات همه معلمین بزرگوار گفت: سازماندهی معلمین به صورتی باشد که در حق دانش آموزان مدارس حاشیه و کم برخوردار اجحاف صورت نگیرد.

زارعی با تاکید بر نوسازی مدارس به جای تخریب آنها، بر مقاوم سازی و رعایت آیین نامه های مربوط به زلزله تاکید کرد.

فرماندار ضمن تاکید بر ایجاد شور و نشاط در میان دانش آموزان و تدارک برنامه ای نشاط آور برای آنان افزود: دانش آموزان امروز، آینده سازان فردای ایران هستند که باید بسیار پر انرزی، کارا و به دور از هر گونه افسردگی و پژمردگی پرورش یابند. وی افزود باید در مدارس، مراکز موجود مشاوره برای دانش آموزان تقویت شوند که به صورت جدی و با حوصله به دانش آموزان مشاوره های مختلف تحصیلی، اجتماعی و ...ارائه دهند.

زارعی همچنین در خصوص هوشمند سازی سیستم های گرمایش و سرمایش مدارسی که هنوز اقدام نشده به روسای نواحی آموزش و پرورش تاکید نمود.

بازدید [ 992 ]