اخبار

فرماندار سنندج

سالمندان فرصت و سرمایه اجتماعی هستند

جلسه شورای سالمندی شهرستان سنندج جهت رسیدگی و رفع مشکلات سالمندان در سالن جلسات فرمانداری و به ریاست فرماندار سنندج برگزار گردید.
سالمندان فرصت و سرمایه اجتماعی هستند
جلسه شورای سالمندی شهرستان سنندج11 روز پنج شنبه (96/9/23)در ارتباط با رسیدگی و رفع مشکلات سالمندان در سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید. 
در این جلسه مشکلات مربوط به سالمندان و محل های نگهداری آنان توسط نمایندگان سالمندان و مراکز نگهداری از آنان مطرح و مقرر شد ادارات اجرایی مربوطه نسبت به رفع مشکلات مربوطه اقدام نمایند.
محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج ضمن تشکر از زحمات ادارات مرتبط در ارتباط با سالمندان گفت: در رابطه با سالمندان هر چقدر هم کار کنیم باز کم است و در این زمینه هیچ عذری از هیچ کسی پذیرفته نخواهد بود.
دکتر زارعی سالمندان را فرصت و سرمایه اجتماعی تلقی کرد و افزود ما باید مراقب سالمندان باشیم آنان بخشی از تاریخ و گذشته ما هستند و ما باید از تجربیات و دانسته های آنان چه به صورت شفاهی و چه به صورت مکتوب بهره بگیریم.ایشان با اشاره به افرادی همچون مرحوم ایاذی ،مرحوم محی الدین حق شناس و آقای حیرت سجادی که در خصوص گذشته، آداب و رسوم،مکانها و افراد مهم و سایر مسایل مردم سنندج نوشته اند گفت: ما میتوانیم از تجربیات معلمین بازنشسته که حدود 4700 نفر هستند و سایر افراد بازنشسته و سالمند به نحو احسن استفاده کنیم.در پایان باز هم به ادارات و دستگاههای اجرایی در رابطه با حل مشکلات سالمندان تاکید نمود.جلسه با صلوات بر (محمد)و آل محمد به پایان رسید.

بازدید [ 1715 ]