اخبار

فرماندار سنندج در جلسه نیاز سنجی سلامت :

سلامت مردم را جدی بگیرید

زارعی فرماندار سنندج خطاب به دست اندرکاران سلامت گفت: سلامت مردم اصلا شوخی بردار نیست و باید بسیار جدی به آن بپردازید.
سلامت مردم را جدی بگیرید

درجلسه نیاز سنجی سلامت جامعه زارعی فرماندار سنندج ضمن استقبال از هر گونه اقدام مفید و موثری که مربوطه به حوزه سلامت مردم است گفت: نباید راههای رفته را دوباره برویم بلکه با گام گذاشتن در عرصه کارهای جدید و موفق و بومی کردن آنها، بهداشت و سلامت شخصی و محیطی را به طور جدی دنبال کنیم. زارعی افزود در عرصه بهداشت و سلامت جامعه دولت تدبیر و امید انقلاب بزرگی کرده و گامهای موثری بر داشته است.وی با تاکید بر خود مراقبی و اهمیت هر چه بیشتر به آموزش در امور سلامت همه جانبه جامعه گفت: بهداشت و سلامت مردم شوخی بردار نیست، همه باید کمر همت بسته و به بهداشت مردم توجه جدی داشته باشیم.در رابطه با نیاز سنجی سلامت جامعه نیز بر هماهنگی بین بخشی و مشارکت همه ی مدیران و دستگاهها تاکید کرد و لزوم آموزشهای کارگاهی در این زمینه را بسیار لازم و موثر دانست.

بازدید [ 1573 ]