اخبار

سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری

سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان سنندج، با حضور فرماندار و جمعی از روسای دستگاههای اجرایی شهرستان سنندج در فرمانداری سنندج برگزار گردید.
سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری

سومین جلسه ستاد بازآفرینی شهری شهرستان سنندج با دستور کار بررسی مشکلات و شاخصهای اصلی عدم بهسازی و بازآفرینی ناحیه منفصل شهری نایسر در فرمانداری برگزار گردید.فرماندار سنندج خواستار تشکیل جلسه ماهیانه بازآفرینی شهری سنندج به ویژه درباره ی ناحیه منفصل شهری نایسر شد.ایشان با توجه به آمار ارائه شده معاونت شهرسازی شهرداری سنندج، در راستای اجرایی نمودن راهکارهای ارائه شده بر لزوم استفاده از مشاورین مطرح و همچنین مدیران قوی و کارآزموده شهرداری برای مدیریت ناحیه منصل نایسرتاکید نمود.همچنین جهت پیشبرد اهداف دولت در مناطقی مانند ناحیه منفصل شهری نایسر با مختصات و مشخصات به خصوص لزوم استفاده از معتمدین محلی،  مردم و سازمانهای مردم نهاد را امری کاربردی و موثر دانستند.  

بازدید [ 3903 ]
برچسب ها