اخبار

با توجه به شرایط کنونی جامعه فرماندار سنندج اظهار داشت:

شهروندان از دستفروشان مواد خوراکی خریداری نکنند.

محمد ابراهیم زارعی ضمن تاکید بر تداوم ضدعفونی معابر توسط شهرداری، جمع آوری دستفروشان مواد خوراکی را الزامی دانست.
شهروندان از دستفروشان مواد خوراکی خریداری نکنند.

 

فرماندار سنندج با تاکید بر جمع آوری کانون های تهدید و تشدید شیوع ویروس کرونا توسط مرکز بهداشت، شهرداری و نیروی انتظامی در نقاط پر تردد سطح شهر، اظهار داشت: در شرایط کنونی صیانت از بهداشت عمومی اولویت کاری همه ارگانهای کمیته مبارزه با کرونا می باشد و فروشندگان موادخوراکی در کف خیابانها خطر جدی در این رابطه هستند، لذا از این عزیزان خواهشمندم از بساط کردن در پیاده روها جدا خوداری نمایند.

 

زارعی در ادامه اظهار داشت: کمیته مبارزه با کرونا شهرستان از هیچ تلاشی برای کم کردن تردد و قطع انتقال ویروس کرونا فرو گذاری نخواهد کرد لذا از امروز با دستور قضایی و همکاری نیروی انتظامی و شهرداری جمع آوری دستفروشان اجرا خواهد شود.

بازدید [ 81 ]