اخبار

ضرب الاجل 48 ساعته فرماندار شهرستان سنندج به بانکای عامل و دستگاههای اجرایی شهرستان برای ارائه گزارش کامل در مورد پرداخت وام های اشتغال

محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج در دومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان از بانکها و دستگاههای اجرایی شهرستان خواست گزارشی کامل و مبسوط در مورد پرداخت وامهای اشتغال ظرف 48 ساعت آینده به فرمانداری اعلام کنند.
ضرب الاجل 48 ساعته فرماندار شهرستان سنندج به بانکای عامل و دستگاههای اجرایی شهرستان برای ارائه گزارش کامل  در مورد پرداخت وام های اشتغال

محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج در دومین جلسه کارگروه اشتغال شهرستان از بانکها و دستگاههای اجرایی شهرستان خواست گزارشی کامل و مبسوطدر مورد پرداخت وامهای اشتغال ظرف 48 ساعت آینده به فرمانداری اعلام کنند

زارعی گفت: دستگاههای اجرایی مکلفند سریعا گزارشی از روند پیشرفت طرحها  و دلایل عدم پرداخت را اعلام نمایند.

و دبیرخانه کارگروه اشتغال شهرستان نبز به طور ساعتی از سامانه کارا گزارش دهد.

همچنین در راستای هماهنگی بیشتر و تسریع و تسهیل در امور پرداخت وامها کارکنان دستگاههای اجرایی می توانند در بانکهای عامل حضور یابند و کارکنان بانکها را یاری نمایند .

بازدید [ 241 ]