گزارشات تصویری

عزت ساعد پناه کارمند فرمانداری شهرستان سنندج مسیر20کیلومتری از فرمانداری شهرستان سنندج تا سالن ورزشی روستای باباریز را بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر دوید.

عزت ساعد پناه کارمند فرمانداری شهرستان سنندج مسیر20کیلومتری از فرمانداری شهرستان سنندج تا سالن ورزشی روستای باباریز را بمناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر دوید.