گزارشات تصویری

غبار روبی گلزار شهدا بمناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر

غبار روبی گلزار شهدا بمناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر
غبار روبی گلزار شهدا بمناسبت گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر