اخبار

فرماندارشهرستان سنندج: همدلی و همکاری مردم و مسئولان در مبارزه با ویروس کرونا نمونه عینی ترویج معروف است

فرماندارشهرستان سنندج تاکید کرد که همدلی و همکاری مردم و مسئولان در مبارزه با ویروس کرونا نمونه عینی ترویج « امر به معروف » بود.
فرماندارشهرستان سنندج: همدلی و همکاری مردم و مسئولان در مبارزه با ویروس کرونا نمونه عینی ترویج معروف است

دکتر محمدابراهیم زارعی در نشست شورای امر به معروف ونهی از منکر شهرستان سنندج، از همکاری صمیمانه مسئولان دستگاهها در کمک به کاهش الام مردم در زمان شیوع گسترش کرونا سپاسگزاری کرد و افزود : مردم هم با مسئولان همراهی کردند و در خانه ماندند وهمراهی و همدلی مردم و مسئولان در مبارزه با شیوع کرونا نمونه دیگر از ترویج امربه معروف بود.

 

وی گفت: توزیع بسته های بهداشتی و غذایی برای حل مشکلات بهداشتی و جلوگیری از گسترش دامنه اسیب ویروس کرونا هم ترویج معروف بود وکمک کرد همه درکنار هم بایستیم و به هم کمک کنیم و امر به معروف را عینی تجربه کنیم.

 

امر به معروف باید در قالب عمل باشد

 

امام جمعه سنندج نیز با اشاره به اینکه در سوره ال عمران به صراحت از اهمیت امر به معرو ف و نهی از منکر توضیح داده شده، تاکید کرد امر به معروف باید در قالب عمل باشد.

ماموستا فایق رستمی افزود: در زمان شیوع ویروس کرونا معروفات بیشتر نشان داده شد، چه اینکه درقرآن امر به معروف، به عدالت، احسان و نیکو کاری بسیار دیده می شود.

 

هر کار خوب و خیر معروف است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان کردستان گفت: امربه معروف تنها تذکز لسانی نیست، هر کار خوب و خیر معروف است وبه گفته او،« اگر مسئولی برای آرامش شهروندان قدم برمی دارد مصداق معروف است ».

محمود الله مرادی در نشست شورای امر به معروف ونهی از منکر شهرستان سنندج افزود: جهش تولید مدنظر رهبر انقلاب یک معروف اساسی است و باید با تکیه بر استعدادها و امکانات داخلی سرمایه گذاری که یک معروف است، توسعه داده شود.

به گفته وی، مطالبه گری یکی از اصول اصلی امربه معروف است. حرکت در مسیر خدا قطعا عنایت بیشماری در پی خواهد داشت،خوبی هارا باید دید و بدی ها را باید تذکر داد.

 

بازدید [ 38 ]