اخبار

فرماندار سنندج خواستار شد؛ اساس کار سازمان های مردم نهاد شفاف و بر پایه اساسنامه باشد

فرماندار سنندج با ذکر اینکه سازمان های مردم نهاد بازوی حمایتی دولت هستند، گفت: اساس کار این سازمان ها شفاف و بر پایه اساسنامه ها شکل گیرد. محمد ابراهیم زارعی در دیدار با سازمان های مردم نهاد سنندج که در محل فرمانداری سنندج برگزار شد، با اعلام اینکه سازمان های مردم نهاد نقش کلیدی را در ترویج فرهنگ صحیح شهروندی عهده دار هستند، اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد بازوی حمایتی دولت هستند و به عنوان رابطین بین مردم و دولت می توانند بسیاری از مشکلات جامعه را مرتفع سازند.
فرماندار سنندج خواستار شد؛  اساس کار سازمان های مردم نهاد شفاف و بر پایه اساسنامه باشد

وی افزود: در این راستا باید اساس کار این سازمان ها شفاف و بر پایه اساسنامه ها شکل گیرد.

 

فرماندار سنندج با بیان اینکه سازمان های مردم نهاد می توانند در قالب قراردادهای قانونی مسائل اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و سایر مشکلات کنونی جوامع را رصد و از میان بردارند، گفت: دولت در این راستا یاریگر سازمان های مردم نهاد است و قدردان فعالیت های صادقانه و دلسوزانه متولیان این نهادهای دولتی می باشد.

 

وی دفاتر تسهیلگیری شکل گرفته در شهر سنندج را بهترین نمود فعالیت های سازمان های مردم نهاد توصیف و تصریح کرد: آمار و اطلاعات دقیق و ارزشمندی توسط این دفاتر گردآوری شده که می تواند در رفع و رجوع بسیاری از مشکلات خاص محلات به کار گرفته شود.

 

زارعی با اذعان به اینکه واقف به وجود مشکلات هستیم، ادامه داد: اساس فعالیت سازمان های مردم نهاد تمرکز بر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است و امروزه به خوبی مبرهن شده که با نگاه توسعه ای این سازمانها می توان بسیاری از چالش ها و موانع این دو حوزه را از میان برداشت.

 

وی حساسیت متولیان سازمان های مردم نهاد در پیگیری مشکلات را شایان تقدیر دانست و خواستار شد: موارد ارجحیت دار استان از جمله هجمه های فرهنگی و اجتماعی با تأکید بیشتری پیگیری شود.

 

بازدید [ 402 ]