اخبار

فرماندار سنندج: داوطلبین قبل از مراجعه برای ثبت نام، حائز شرایط اعلامی وزارت کشور باشند

فرماندار سنندج: داوطلبین قبل از مراجعه برای ثبت نام، حائز شرایط اعلامی وزارت کشور باشند
فرماندار سنندج در گفتگو با واحد خبر سیمای استان، از تمامی داوطلبین درخواست کرد به فرمانداری ها برای ثبت نام و جلوگیری از اتلاف وقت، مدارک و مستندات اعلام شده توسط وزارت کشور برای ثبت نام را رعایت و تهیه کرده باشند

بازدید [ 304 ]