اخبار

فرماندار سنندج؛ شرایط کشور سخت است ولی نباید مردم را ناامید کرد

فرماندارشهرستان سنندج می‌گوید که تحریم‌های آمریکا ظالمانه و غیرانسانی است و به همین دلیل اداره کشور گرچه برای دولت سخت شده، ولی باتدبیر کارگزاران کشور روند رو به بهبود است و امروز بیش از هرزمانی دیگر برای گذر از این شرایط به «امیدآفرینی» و «حفظ امید» مردم نیاز است.
فرماندار سنندج؛ شرایط کشور سخت است ولی نباید مردم را ناامید کرد

محمدابراهیم زارعی» که به مناسبت آغاز هفته دولت در پیش از خطبه‌های نماز جمعه شهر سنندج سخن می‌گفت، با تبیین شرایط سخت اقتصادی حاکم بر کشور، بر ضرورت حفظ «امید» و تداوم همکاری وهمیاری همدلانه مردم و دولت برای گذر از این شرایط در جامعه تاکید کرد. او درعین حال به دلیل آثاراین شرایط به عنوان نماینده دولت، از تریبون نماز جمعه از مردم عذرخواهی کرد.

او گفت: «من به عنوان نماینده دولت عذرخواهی می‌کنم. من با شما زندگی می‌کنم و درک می‌کنم. با مردم در ارتباطم و درد مردم را می دانم. دولت ما در شرایط عادی کشور را اداره نمی‌کند و شرایط سخت اقتصادی گریبانگیر دولت و مردم است

 

فرماندار سنندج افزود:«در این شرایط سخت، تداوم صبوری وهمیاری مردم بیشتر نیاز است. من همین همدلی را درخواست می‌کنم؛ همراهی و شکیبایی را ادامه دهیم تا به کمک هم از این شرایط گذر کنیم

 

او البته گذری به انتقادات علیه دولت هم زد و ضمن تأیید برخی از انتقادات منتقدان به دفاع از عملکرد دولت پرداخت ولی، برخی انتقادات را «کم‌لطفی در حق دولت» خواند. زارعی گفت:«اگر کسی فکر کند که دولت کار نمی‌کند کم لطفی است. معتقدم حتماً ما هم قابل انتقاد هستیم. اینکه بگوییم نباید انتقاد شود یا برخی از کارهای دولت انتقادآمیز نیست این هم خودخواهی است. ما خودخواه نیستیم. هر انتقاد وارده را می‌پذیریم و به روی چشم می‌پذیریم

 

او یادآوری کرد در این شرایط نباید سخنانی گفته یا نوشته شود که «باعث ناامیدی در مردم شود» چرا که به نظر دولت «امروز بیش از هر زمانی دیگر به امیدآفرینی نیاز داریم

 

به گفته نماینده دولت در شهرستان سنندج، ناامید کردن مردم کار درستی نیست. این خدمت به مردم نیست که مردم را نگران کنیم. گرفتاری زیاد داریم ولی نباید بر سر هیچ هیاهو به پا کنیم.

فرماندار سنندج مردم را به نظارت بیشتر بر امور دولت توصیه کرد و گفت: درست نیست کسی خیانت کند و یا به مردم کم لطفی کند. اگر کسی مسئولیتی دارد و درست انجام وظیفه نمی‌کند یا مردم موردی سراغ دارند دولت را درجریان بگذارند. ما وظیفه داریم پیگیرخواسته‌های مردم باشیم.

او تصریح کرد:«اگر کسی درهر لباسی به مردم خدمت نمی‌کند. درحق مردم کم لطفی می‌کند آنها را شناسایی کنید تذکر بدهیم و برخورد کنیم

 

بازدید [ 192 ]