اخبار

فرماندار شهرستان سنندج در جلسه بازسازی واحدهای آسیب دیده زلزله سال گذشته خواستار سرعت بخشدن به پرادخت ها توسط شعب بانکها شد.

فرماندار شهرستان سنندج در جلسه بازسازی واحدهای آسیب دیده زلزله سال گذشته خواستار سرعت بخشدن به پرادخت ها توسط شعب بانکها شد.
ه گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج : جلسه بازسازی واحدهای آسیب دیده از زلزله سال 96 درفرمانداری سنندج برگزارشد.
فرماندار شهرستان سنندج با تقدیر از عملکرد بانکها و بنیاد مسکن شهرستان سنندج در پرداخت تسهیلات تعیین شده ، گفت : دولت با فشار و جنگ اقتصادی کشورهای غربی روبه رو شده است ، اما پرداخت تسهیلات به آسیب دیدگان زلزله باید بدون توقف و با در نظر گرفتن ظوابط قانونی ، با مردم کمال همکاری و سرعت لازم را در پرداخت تسهیلات داشته باشند.
 
پرداخت تسهیلات بلاعوض به واحدهای خسارت دیده توسط بنیاد مسکن شهرستان سنندج و به شرح ذیل می باشد :
1- پرداخت تسهیلات توسط واحدهای احداثی در شهر به مبلغ 40 میلیون تومان -پرداخت 6 میلیون تومان بلاعوض.
2- پرداخت تسهیلات توسط واحدهای احداثی در روستا به مبلغ 30 میلیون تومان - 5 میلیون تومان بلاعوض.
3 - پرداخت تسهیلات برای تعمیر واحدهای آسیب دیده به مبلغ 12 میلیون تومان - پرداخت 2 میلیون تومان بلاعوض.

بازدید [ 481 ]