اخبار

فرماندار سنندج در جلسه کنگره بزرگداشت5400 شهید کردستان

ما مدیون جان فشانیهای شهدا هستیم هر چقدر هم تقدیر کنیم کم است

فرماندار سنندج در ستاد بزرگداشت 5400 شهید کردستان تاکید کرد هر چه از شهدا و ایثارگران تقدیر کنیم باز کم است ما مدیون جانفشانی و ایثار شهدا هستیم.
ما مدیون جان فشانیهای شهدا هستیم هر چقدر هم تقدیر کنیم کم است

فرماندار در جلسه کنگره بزرگداشت ۵۴۰۰ شهید کردستان گفت:
 هر چه قدر  شهیدان را تقدیر بکنیم باز کم است 
 ما مدیون جان فشانی های شهدا هستیم لذا در این راستا هر چه قدر تلاش کنیم کم است 
فعالیت چنین جلساتی زمانی منتج به نتیجه خواهد شد که گزارش های خاصی داشته باشیم و خبررسانی و اطلاع رسانی کنیم و تصمیمات را عملی کنیم
 کار زمانی ارزش دارد  که بتوان اطلاع رسانی کرد
این چنین جلسات و بزرگداشت هایی باید تاثیرات خاص خود را در جامعه هدف ما داشته باشد جوانان سرگذشت شهدا را الگو قرار بدهند ودر راستای  ۸ سال دفاع از کشور نیاز است به صورت جدی تر اقدامات گزارش داده شود . 

بازدید [ 1425 ]