گزارشات تصویری

محفل شعر و بازخوانی خاطرات دفاع مقدس بمناسبت سالروز آزادی خرمشهر (عکس سالار علی ویسی)

محفل شعر و بازخوانی خاطرات دفاع مقدس بمناسبت سالروز آزادی خرمشهر (عکس سالار علی ویسی)
محفل شعر و بازخوانی خاطرات دفاع مقدس بمناسبت سالروز آزادی خرمشهر (عکس سالار علی ویسی)