اخبار

درجلسه شورای تامین شهرستان سنندج مصوب گردید:

ممنوعیت توضیع محصولات خوراکی در میدان گاز و آبیدر/تعطیلی کامل قلیان سراها / لغو مراسم نوروزی درتمامی روستاهای سطح شهرستان

با حضور معاون سیاسی امنیتی و مدیر کل امنیتی انتظامی استاندار ، دکتر قادری معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و فرماندار و بخشداران شهرستان سنندج جلسه شورای تامین شهرستان با موضوع ویروس کرونا در فرمانداری تشکیل گردید.
ممنوعیت توضیع محصولات خوراکی در میدان گاز و آبیدر/تعطیلی کامل قلیان سراها / لغو مراسم نوروزی درتمامی روستاهای سطح شهرستان

در این جلسه ضمن توصیه های مکرر به شهروندان در رابطه بر عدم خروج غیر ضرور از خانه، حضور در کانون های جمعیتی را مستلزم رعایت نکات خود مراقبتی و استفاده از ماسک و دستکش دانستند.

همچنین از تمامی قلیان سراها در سطح شهرستان و اغذیه فروشان(دوره گرد) مستقر در میدان گاز و پارک جنگلی آبیدر خواسته خواهد شد کمال همکاری را داشته و از عرضه قلیان و مواد خوارکی خوداری نمایند. لذا مشاهده هرگونه تخلف در این رابطه با دستور قضایی مورد پیگرد قانونی و توسط شهرداری، اداره بهداشت و نیروی انتظامی تعطیل و اعمال قانون خواهند شد .

در پایان ضمن اشاره به لغو مراسم نوروزی در سنندج اعلام شود که این دستور العمل شامل تمامی روستاهای که هرساله میزبان برگزاری جشن نوروز بوده اند نیز می باشد.

بازدید [ 138 ]