اخبار

نظری: آمایش رشته های تحصیلی و ساماندهی و حذف رشته های بدون بازار کار یکی از راهکارهای برون رفت از معضل بیکاری در کشور است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج، با اشاره به آموزش ناکافی جوانان در بحث اشتغال و نبود بازار کار برخی مشاغل، آمایش رشته های تحصیلی ، ساماندهی و حذف برخی از این رشته ها در مدارس، دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه ای را راهکار برون رفت از معضل بیکاری در کشور دانست.
نظری: آمایش رشته های تحصیلی و ساماندهی و حذف رشته های بدون بازار کار یکی از راهکارهای برون رفت از معضل بیکاری در کشور است.

یحیی نظری در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان که با حضور ادارات شهرستان و سمن های فعال حوزه جوانان در فرمانداری سنندج برگزار گردید، بحث اشتغال جوانان را یکی از معضلات اجتماعی کشور دانسته که در حال حاظر با شیوع ویروس کرونا و تعطیلی برخی مشاغل خرد این معضل نمایان تر شده است، افزود: ستاد ساماندهی امور جوانان باید با دقت فراوان مشکلات جوانان در حوزه اشتغال رصد نمایند.

 

نظری اظهار داشت: از عوامل بازدارنده اشتغال جوانان در سطح جامعه می توان به آموزش ناکافی،  نداشتن تخصص نیروی انسانی و نبود ظرفیت های کار مناسب در جامعه نام برد.

 

معاون فرماندار سنندج، گرایش دانش آموزان به رشته های تجربی و فرهنگ پشت میز نشینی و عدم همکاری برخی خانواده ها در بحث اجرای برنامه هدایت تحصیلی فرزندان خود در مدارس را از عمده مشکلات جوانان برای کاریابی دانست.

 

وی گفت: برنامه آمایش تحصیلی در کشور به شکل صحیح و کاربردی انجام نشده است، این طرح می تواند نیازمندی های اشتغال در جامعه را نشان دهد.

وی تاکید کرد:  برخی از دستگاهای اجرای متولی اشتغال در بخش مشاغل خانگی، کشاورزی، دامداری و خدمات، فرصت ها و طرح های خود را به ستاد ساماندهی امور جوانان اعلام نماید.

 

 معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرستان سنندج در پایان حمایت و آموزش جوانان علاقمند به فعالیت در مشاغل بازار آزاد توسط جهاد دانشگاهی و مراکز فنی و حرفه ای با ستاد امور جوانان همکاری نمایند.

وی پیشنهاد کرد : پرداخت تسهیلات با بهره بانکی پایین، معافیت های مالیاتی و تامین اجتماعی  و استفاده از طرح های اشتغالزایی که به صورت شناور در کشور ایجاد می شود را از مهم ترین راهکار های برون رفت از معضل بیکاری جوانان در جامعه دانست.

بازدید [ 135 ]