اخبار

اجرایی شدن طرح سامان در شهرستان سنندج

نظری: فرمانداری و ادرات شهرستان همکاری های لازم را با طرح سامان را خواهند داشت.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج اظهار داشت طرح سامان با هدف حمایت از بیماران روانی اجرا و فرمانداری و ادارت شهرستان جهت رفع نیازهای اجتماعی این افراد پای کار خواهند بود.
نظری: فرمانداری و ادرات شهرستان همکاری های لازم را با طرح سامان را خواهند داشت.

یحیی نظری در ادامه اظهار داشت: این طرح با هدف حمایت از بیماران روانی مشترکن با همکاری وزرات خانه های کشور و بهداشت در سطح کشور و در سه بسته ارائه شده است.

 

معاون فرماندار سنندج افزود: بسته پیشنهادی اول ارائه خدمات به بیماران اعصاب و روان توسط دانشگاه علوم پزشکی و مراکز بهداشتی و بسته دوم در همین راستا و پیگیری مشکلات بیماران و خانواده های آنهاست.

 

وی در ادامه بسته پیشنهادی سوم را نیازمند همکاری فرمانداری و ادارات اجرایی با هدف حمایت های اجتماعی از این خانواده ها دانست.

 

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج در پایان از مدیران ادارات خواست نفراتی را به صورت رابط این کمیته با دستگاه مربوطه با هدف پیشبرد اهداف این طرح  به فرمانداری معرفی نمایند.

بازدید [ 84 ]