اخبار

نظری : نقش کلیدی دستگاه های فرهنگی ، اجتماعی و سمن ها در پیشگیری و مقابله با خشونت در جامعه

نظری : نقش کلیدی دستگاه های فرهنگی ، اجتماعی و سمن ها در پیشگیری و مقابله با خشونت در جامعه

کار گروه فرهنگی ، اجتماعی با هدف پیشگیری از خشونت در فرمانداری شهرستان سنندج تشکیل شد

معاونت سیاسی ، اجتماعی فرماندار شهرستان سنندج با اشاره به افزایش آسیب های اجتماعی و جرائم در جامعه به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری در جامعه گفت : دستگاه های فرهنگی ، اجتماعی و سمن ها برای پیشگیری و مقابله با آن با استفاده از ظرفیت های موجود تلاش مضاعف داشته باشند.

نظری در پایان از تمامی دستگاهای اجرایی شهرستان خواست موضوع اشتغال جوانان را برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی در اولویت کاری خود قرار دهند.

بازدید [ 518 ]