اخبار

فرماندار سنندج

پرورش و کسب مهارتهای زندگی از نیازهای اصلی دانش آموزان و جامعه

سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان سنندج درسالن جلسات فرمانداری ساعت 10 روز سه شنبه مورخ(1396/9/21) برگزاری گردید.
پرورش و کسب مهارتهای زندگی از نیازهای اصلی دانش آموزان و جامعه

سومین جلسه شورای پشتیبانی سواد آموزی شهرستان سنندج به ریاست دکتر زارعی فرماندار سنندچ برگزار گردید.

فرماندار سنندج ضمن تشکر از حضور اعضاء از روسای نواحی آموزش و پرورش خواست با توجه به سرمای هوا در ارتباط با سیستم گرمایشی مدارس مراقبت لازم را داشته و جهت جلوگیری از اتفاقات ناگوار و غیر قابل جبران ملاحظات لازم را در این رابطه داشته باشند.

وی در ادامه ضمن تقدیر از تلاشهای معلمین عزیز و دلسوز، بر اهمیت پرورش دانش آموزان تاکید کرد و گفت در مدارس معلمان در کنار تدریس کتابهای درسی،آموزش مهارتهای زندگی را نیز سر لوحه کار خود قرار دهند.چرا که دانش آموزان امروز پدران و مادران جامعه فردا هستند و باید بتوانند جامعه را به کمال برسانند. در ادامه در رابطه با آمار بی سوادی و راه کارهای ریشه کن نمودن آن بحث و تبادل نظر صورت گرفته و با اخذ تصمیمات لازم جلسه به پایان رسید.

بازدید [ 1038 ]