اخبار

پیام تبریک فرماندار سنندج به مناسبت انتخاب سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی

پیام تبریک فرماندار سنندج  به مناسبت انتخاب سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی

موسیقی اهورایی و نغمههای داوودی و ماندگار کُردی تاریخساز شد و با تصمیم «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد موسوم به یونسکو» شهر سنندج بهعنوان «شهر خلاق موسیقی» در جهان معرفی شد.

 

این کار سترگ و نیک بنیاد فرهنگی، نتیجهی اندیشهی پویا و درک دقیق کارگزاران دولت و مدیران شهری، همفکری و مسئولیت شناسی هنرمندان متعهد کُردستان از هویت فرهنگی و روح موسیقایی این سامان است. اینک که سنندج رسماً و با تأیید نهادهای معتبر جهانی به ناموری و شهرت در موسیقی دستیافته، بر همه تکلیف است که ارزشهای پیشبرد و تعالی این نام بلند را پاس بدارند و لوازم این نام آوازگی را فراهم آورند

 

بهعنوان خدمتگزار مردم شریف شهرستان سنندج، از همه دستاندرکاران ثبت جهانی سنندج بهعنوان شهر خلاق موسیقی، صمیمانه سپاسگزاری میکنم و امیدوارم این اقدام بستری سازنده برای تعالی بیشتر موسیقی کُردستان  و رسیدن سنندج و کُردستان به شایستگیهای فرهنگیاش باشد.

 

محمدابراهیم زارعی 

فرماندار سنندج

 

بازدید [ 258 ]