اخبار

فرماندار سنندج در شورای اشتغال شهرستان خبر داد:

پیشرفت قابل توجه شهرستان در پرداخت تسهیلات اشتغال

فرماندار در جلسه شورای اشتغال شهرستان سنندج از پیشرفت قابل توجه شهرستان در پرداخت وامهای اشتغال خبر داد و از بانکها خواست در روند پرداختها با وحدت رویه عمل کنند.
پیشرفت قابل توجه شهرستان در پرداخت تسهیلات اشتغال

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان سنندج: جلسه شورای اشتغال شهرستان سنندج با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط و بانکهای عامل تشکیل شد.

 

فرماندار سنندج درادامه گفت: بانکها در اسرع وقت با جذب اعتبارات جدید نسبت به پرداخت تسهیلات اشتغال زایی اقدام نمایند.

 

محمد ابراهیم زارعی افزود: بانکها با داشتن وحدت رویه و با توجه به دستورالعمل های اعلام شده در پرداخت تسهیلات هماهنگ عمل کنند و پرداختها را تسریع بخشند.

 

زارعی اعلام کرد: دستگاه های اجرایی آمار دقیقی از عملکرد خود در زمینه جذب و پرداخت تسهیلات اشتغال زایی به مردم  ارائه کنند.

 

وی افزود: بانکها در راستای پرداخت تسهیلات باید بیشترین تعامل را با دریافت کنندگان داشته و برای تسریع در انجام این رویه، ارتباط بین بانک ها و دستگاه های اجرایی بیشتر شود.

 

فرماندار سنندج در پایان از تمام بانک های پرداخت کننده تسهیلات خواست از محل استفاده وام ها بازدید به عمل آورند.

بازدید [ 506 ]