گزارشات تصویری

چهاردهمین یادواره مرحوم سید بهاءالدین شمس قریشی

چهاردهمین یادواره مرحوم سید بهاءالدین شمس قریشی