اخبار

یحیی نظری: ارتقا امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین در گرو کاهش معضلات اجتماعی و افزایش بهبود کیفیت زندگی ساکنین است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج در دیدار مدیران دفاتر تسهیلگری، ارتقا امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین در گروه کاهش معضلات اجتماعی و افزایش بهبود کیفیت زندگی ساکنین دانست.
یحیی نظری: ارتقا امنیت اجتماعی در مناطق حاشیه نشین در گرو کاهش معضلات اجتماعی و افزایش بهبود کیفیت زندگی ساکنین است

 

نظری اظهار داشت: ارائه خدمات بهداشتی، عمرانی و رفاهی به ساکنین محلات کمتر برخوردار شهر می تواند به بهبود سطح امنیت اجتماعی در این مناطق کمک نماید.

 

وی اظهار داشت: با توجه به عملکرد دفاتر تسهیلگری در حوزه های خدماتی و انعکاس مشکلات به دستگاهای اجرایی، می توانند در قالب طرح های کامل و جامع و تبین راهکارهای برون رفت از این مشکلات یاری گر دولت و دستگاه های خدمات رسان باشند.

 

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار سنندج در پایان با اشاره به تلاش دفاتر تسهیلگری در راستای توزیع اقلام معیشتی میان جامعه هدف، افزود: تمام تلاش دفاتر باید  نهادینه سازی فرهنگ استفاده از ماسک در شرایط کنونی جامعه در محلات باشد.

 

بازدید [ 145 ]