اخبار

آغاز نصب داربست جهت تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح شهر سنندج

آغاز نصب داربست جهت تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سطح شهر سنندج 🔶 فعالیت های تبلیغاتی کلیه نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۴- ۱۱- ۹۸ آغاز و در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱-۱۲-۹۸ یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان می یابد.
   آغاز نصب داربست جهت تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  در سطح شهر سنندج

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

آغاز نصب داربست جهت تبلیغات نامزدهای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی  در سطح شهر سنندج

 

🔶 فعالیت های تبلیغاتی کلیه نامزدهای تایید صلاحیت شده از بامداد روز پنجشنبه مورخ ۲۴- ۱۱- ۹۸ آغاز و در ساعت ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱-۱۲-۹۸ یعنی ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رای پایان می یابد.

 

سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری سنندج ۳۰ نقطه از سطح شهر را جهت تبلیغات کاندیداها تعیین کرده است 

بازدید [ 184 ]