اخبار

زارعی

آموزش و کارآفرینی راهی موثر برای ایجاد شغل در جوانان

محمد ابراهیم زارعی فرماندار شهرستان سنندج آموزش و کارآفرینی را از بهترین راههای ایجاد شغل دانست.
 آموزش و کارآفرینی راهی موثر برای ایجاد شغل در جوانان

فرماندار شهرستان سنندج در اولین جلسه ساماندهی امور جوانان گفت : جمعیت قابل توجهی از کشورمان را جوانان تشکیل داده اند و با کمال تاسف شمار زیادی از جوانان و خصوصا جوانان شهرستان دارای شغل خاصی نیستند و مرتفع نمودن این مهم همت جمعی مسئولین را می طلبد.

زارعی آموزش و هدایت جوانان به سوی کارآفرینی و ایجاد شغل را بسیار مفید و موثر و از راه حلهای رفع بیکاری آنان دانست.

زارعی از برگزاری جشنواره هایی مانند جشنواره نشاط و کرسی های آزاد اندیشی برای جوانان استقبال کرد و افزود : چنین جشنواره هایی علاوه بر اینکه موجب نشاط جوانان خواهد شد، باید زمینه آموزشی داشته و مهارتهای زندگی را به جوانان بیاموزد.

فرماندار شهرستان سنندج حضور و فعالیت ان جی او ها و سازمانهایی مانند بسیج را در چنین جلساتی ضروری و مفید خواند و پیشنهاد کرد در جلسات آتی از حضور و خدمات آنان بهره برده شود.همچنین از بخشداران شهرستان خواست نسبت به برگزاری برنامه های مفید، آموزنده و نشاط انگیز برای جوانان اقدام نمایند.

بازدید [ 646 ]