اخبار

فرماندار در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر

اثر بخشی و نتیجه گیری برنامه ها هدف است

فرماندار شهرستان سنندج در اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج بر اثربخشی و بازخورد مطالعات، طرحها و برنامه های مبارزه با اعتیاد تاکید کرد.
 اثر بخشی و نتیجه گیری برنامه ها هدف است

فرماندار شهرستان سنندج در اولین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان سنندج تاکید کرد: اثربخشی و بازخورد مطالعات، طرحها و برنامه های مبارزه با اعتیاد بسیار مهم تر از اجرای ناموفق و فاقد نتیجه است.

محمد ابراهیم زارعی تاکید کرد پیشگیری بسیار موثرتر و مقدم بر درمان اعتیاد است و باید بیشتر توان و برنامه ها را در راستای پیشگیری از ابتلا به اعتیاد قرار دهیم.

وی توصیه کرد ادارات مرتبط در راستای برگزاری برنامه های نشاط آور برای جوانان فعالیت بیشتری داشته باشند چرا که یکی از مهمترین دلایل ابتلا به اعتیاد افسردگی و مشکلات روانی است.

فرماندار شهرستان سنندج خطاب به اعضای شورای هماهنگی تاکید نمود: در بحث مبارزه با مواد مخدر بسیار جدی عمل کنند و این امر مستلزم حضور و تلاش مستمر و شبانه روزی است.به امید روزی که جامعه ای عاری از معتاد و مواد مخدر داشته باشیم‌.

بازدید [ 637 ]