اخبار

اعطای تسهیلات را دقت و سرعت ببخشید

فرماندار سنندج در جلسه ستاد اشتغال شهرستان به بانکها و دستگاههای اجرای دستور داد به روند معرفی و پرداخت تسهیلات اشتغال سرعت ببخشند.
 اعطای تسهیلات را دقت و سرعت ببخشید
نهمین جلسه ستاد اشتغال شهرستان سنندج با دستور کار بررسی و رفع موانع پیش روی اعطای تسهیلات اشتغال فراگیر و ارائه آخرین آمار و عملکرد دستگاههای اجرایی و بانکها در این رابطه تشکیل گردید.
دراین جلسه بعد از ارائه آمار میزان اعتبارات تخصیص یافته(اشتغال فراگیر 119 میلیارد تومان و تسهیلات مشاغل خانگی به میزان 4 میلیارد و 938 میلیون تومان)  و پرونده های در دست اقدام توسط ذوالفقاری مدیر تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل نیز به بیان عملکرد و مشکلات و موانع فعلی پیش روی پرداختند. 
فرماندار سنندج ضمن تاکید بر تسریع و دقت در اعطای تسهیلات اشتغالزایی، خواستار تسهیل و رفع هر چه سریعتر مشکلات و موانع پیش رو در دستگاههای اجرایی و بانکها شد.زارعی از دستگاههای اجرایی خواست طرحهای اشتغال را کاملا کارشناسی شده و در اسرع وقت تحویل بانکهای عامل بدهند و تا دریافت تسهیلات توسط متقاضی مسئول پیگیری پرونده ها خواهند بود.و بانکهای عامل نیز در رابطه با پرداخت تسهیلات تسریع و تسهیل ممکن را بنمایند.
زارعی همچنین از کلیه دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل خواست ظرف 24 ساعت آینده کلیه طرحهای واصله به دبیرخانه شهرستان را بررسی و آنها را در سامانه مربوطه ثبت نمایند.همچنین از بخشداران شهرستان خواست مراکزی را برای ثبت و بررسی درخواستهای در روستاها راه اندازی نمایند.تا متقاضیان مشاغل روستایی بتوانند هر چه سریعتر درخواست خود را ثبت و پیگیری نمایند.

بازدید [ 909 ]