اخبار

*فاسد نشان دادن دستگاهای اجرایی کردستان جفای به مردم کردستان است

فرماندار سنندج در ادامه نشست با سازمان های مردم نهاد در واکنش به خبری که در برخی از رسانه ها و سایت ها درباره فساد و سو استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری دستگاههای اجرایی استان آن را جفا در حق مردم کردستان خواند.
*فاسد نشان دادن دستگاهای اجرایی کردستان جفای به مردم کردستان است

محمدابراهیم زارعی گفت: ایجاد فضای امیدبخش و ایمن از استان وظیفه همه ماست و مسموم نشان دادن فضای استان نمی‌تواند به توسعه  و ایجاد اشتغال استان کمک کند.

او با اشاره به اینکه «بخش خصوصی باید به کمک دولت ایجاد اشتغال کند» به طرح این پرسش پرداخت «آیا بخش خصوصی با این تصویر و فضای مسموم از استان  برای سرمایه‌گذاری در کردستان اعتماد می‌کند؟»

او این اقدام را مصداق « هیاهو بر سر  مبالغه و مستعار» خواند وآن را خیانت به مردم کردستان نام برد و گفت آنها می‌خواهند بذر ناامیدی را در دل مردم کردستان بکارند. واگر فکر می‌کنند با تزریق ناامیدی در بین جامعه کردستان موفق می‌شوند، بدانند به‌جایی نمی‌رسند.

زارعی گفت: ما باید ایجاد امید بکنیم .دولت مجموعه کارهای بسیار خوب و قابل انتقاد هم دارد هر دو در کنار هم بگویید. نقد هم بکنید. اما تهمت زدن شیوه ای نامناسب و غیر اخلاقی است.

 

بازدید [ 223 ]