اخبار

مرمت نقاط حادثه خیز و پرخطر مدارس شهرستان سنندج در دستور کار قرار گرفت .

معاون عمرانی فرماندار شهرستان سنندج گفت که با تامین وتخصیص منابع اعتباری لازم ، اصلاح و مرمت مدارس خطر آفرین شهری و روستایی این شهرستان در دستور کار برای مقاوم سازی قرار گرفته است.
 مرمت نقاط حادثه خیز و پرخطر  مدارس شهرستان سنندج در دستور کار قرار گرفت .

به گفته مهندس مولانایی ، در مقاوم سازی و اصلاح مدارس حادثه خیزسنندج ، اولویت با مدارسی است که در بررسی کارشناسان سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس ، خطر آفرین بودن آن تشخیص داده شده باشند.

مهندس مولانایی در جلسه تعیین تکلیف مدارس حادثه خیز و پر خطر شهرستان سنندج سخن می گفت از مسئولان ذی ربط خواست به فوریت مقاوم سازی مدارس حادثه خیزشناسایی شده رابه انجام برسانند.

هیجده و نیم درصد اعتبارات عمرانی سال جاری سنندج به نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس اختصاص یافته است.

بازدید [ 515 ]