اخبار

فرماندار در سومین شورای اداری شهرستان سنندج:

پاسخ صریح و با احترام به ارباب رجوع ،حضور به موقع مدیران در محل کار

فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد :سلامت اداری همراه است با اصل خدمتگزاری به مردم، صداقت و تاکید بر پاسخ صریح و با احترام به ارباب رجوع ،لذا حضور به موقع مدیران در محل کار بسیار حائز اهمیت می باشد .
 پاسخ صریح و با احترام به ارباب رجوع ،حضور به موقع مدیران در محل کار

سومین جلسه شورای اداری شهرستان سنندج با دستور کار:سلامت محیط اداری ،کسب وکار، امربه معروف ونهی از منکر باحضور کلیه روسای ادارات شهرستان و همچنین مسئولین بخش های بازرسی،ذیحسابی،حراست ،اداری مالی وحقوقی ادارات برگزار شد.

فرماندار شهرستان سنندج عنوان کرد :سلامت اداری همراه است با اصل خدمتگزاری به مردم، صداقت وتاکید بر پاسخ صریح و با احترام  به ارباب رجوع ،لذا حضور به موقع مدیران در محل کار بسیار حائز اهمیت می باشد .

محمد ابراهیم زارعی گفت :با در نظر گرفتن شرایط فعلی دولت از لحاظ فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های غربی علیه ملت ایران ،مدیران باید جلب رضایت مردم وتعامل با ارباب رجوع در اولویت کاریشان قرار گیرد.

در این جلسه مهرورز رئیس سازمان بازرسی استان کردستان نیز به بیان نکاتی در باب سلامت محیط اداری و تکریم ارباب رجوع در قانون پرداخت و بر همکاری مدیران ادرات با دستگاهای نظارتی به عنوان امین ومشاور تاکید کرد.

در پایان از مدیران اداراتی که در حوزه خدمات رسانی به مردم بهترین عملکرد را داشته اند، تقدیر به عمل آمد.

بازدید [ 668 ]