آگهى اسامى نامزدهاى انتخابات شوراى اسلامى شهر سنندج
22 ارديبهشت 96  10:44 ق.ظ


 

 

شایان ذکر است  برخى اصلاحات در بخش شهرت نامزدها بر اساس تصمیمات هیأت اجرایى صورت گرفته